Postup pri umiestnení do Domu ošetrovateľskej starostlivosti

1. Osobne navštíviť naše oddelenie alebo telefonicky kontaktovať vedúcu sestru na číslo 4604 112, 0907 699 041 v čase od 6:00-14:30

2. S vedúcou sestrou dohodnúť dátum prijatia

3. Vyplniť a doniesť návrh na poskytovanie ošetrovateľskej strarostlivosti

4. Všeobecným lekárom vyplnený návrh odovzdať vedúcej sestre

Pred nástupom je potrebné priniesť

  • preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu
  • veci osobnej potreby
  • hygienické potreby
  • zdravotnícke potreby pre inkontinentných pacientov
  • ordinované lieky na čo najdlhšie obdobie
  • iné pre pacienta potrebné zdravotnícke pomôcky(ako domov dôchodcov)

Lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky osobám , ktorým sa poskytuje

starostlivosť sa zabezpečujú v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Nezabudnite vyplniť a doniesť návrh