Niečo o nás

Vieme, že nepretržitá starostlivosť o Vášho príbuzného Vás stojí veľa fyzických a psychických síl. Vieme, že pre svojich príbuzných chcete to najlepšie pretože si to zaslúžia a taktiež vieme, že sú situácie, keď potrebujete niekoho, kto Vás v starostlivosti nahradí.

Poznáme preplnenosť štátnych zariadení, byrokratické úkony a obmedzenia dĺžky pobytu. Preto vznikol v Čadci JAS, nadštandardné zdravotnícke zariadenie (podobné ako hospic) , v ktorom skúsený zdravotnícky personál poskytuje nepretržitú ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť a vytvára domáce prostredie, pričom sa snaží vyhovieť všetkým požiadavkám klientov a príbuzných, pretože klient a jeho zdravie je pre nás na prvom mieste.

Dĺžka pobytu v našom zariadení je neobmedzená (min. 1 deň) a nezáleží na rozhodnutí zdravotných poisťovní. Naše zariadenie, ktoré nie je len pre seniorov prijíma klientov každej vekovej kategórie.

Neštátne zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Naše ciele

 • profesionalita každého jednotlivca
 • empatia
 • etika
 • kvalita
 • dôvera
 • pozitívna atmosféra
 • účelnosť
 • ambicióznosť
 • opatera nielen pre seniorov
 • patriť medzi top zariadenia pre seniorov

Naše hodnoty

 • vysokoprofesionálna starostlivosť poskytovaná sestrami
 • spokojný pacient/klient/príbuzní
 • príjemné prostredie
 • orientácia na pacienta/klienta
 • budovanie klientovej dôvery
 • zlepšenie zdravotného stavu

Ošetrovateľskú starostlivosť
poskytujeme osobám

 • so zmeneným zdravotným stavom v súvislosti s imobilizačným syndrómom
 • so zmeneným zdravotným stavom v súvislosti s chronickým dekomenzovaným ochorením
 • s neurologickým ochorením
 • po operačnom výkone, kedy si zdravotný stav vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť
 • po úraze s obmedzenou hybnosťou
 • s narušenou integritou kože
 • s psychiatrickým ochorením
 • v rekonvalescencii
 • v rehabilitačnom programe
 • s onkologickým ochorením
 • s iným zdravotným problémom na základe odporúčania lekára ústavnej
  zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.